Quảng Cáo Facebook

Nền tảng mạng xã hội hàng đầu thế giới

1st Approach We Follow

Ngân sách

Số tiền đầu tư tùy thuộc vào bạn. Chỉ cần bắt đầu với ngân sách hàng ngày bạn hài lòng, sau đó điều chỉnh khi bạn sử dụng sau này. Nhiều doanh nghiệp có khởi đầu đúng đắn với ngân sách ít nhất là 50.000 VND một ngày.

2nd Approach We Follow

Đúng mục tiêu

Bộ lọc khách hàng tiềm năng chính xác dựa trên nhân khẩu học và hành vi của Facebook đảm bảo bạn có thể tiếp cận và kết nối với khách hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao.

Các hình thức quảng cáo đa dạng của Facebook như hình ảnh, video, băng chuyền, canvas… cho phép doanh nghiệp thoải mái chia sẻ câu chuyện theo cách độc đáo của riêng mình.

3rd Approach We Follow

Đúng thời điểm

Hơn 3 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook là nguồn đảm bảo mọi doanh nghiệp đều có thể tiếp cận khách hàng ngay lập tức, bất cứ khi nào với mọi phương tiện.

4nd Approach We Follow

Tiết kiệm tối đa

BOOSTUP sẽ giúp khách hàng tối ưu chi phí quảng cáo, hạn chế quảng cáo vào các đối tượng không đúng mục tiêu, nhu cầu tiếp thị của doanh nghiệp, khách hàng mong muốn. Tiết kiệm thời gian so với doanh nghiệp tự chạy.

Bảng giá dịch vụ facebook ads

Dưới 10tr

30% / ngân sách

 • Phân tích thị trường

 • Lên kế hoạch quảng cáo

 • Tối ưu quảng cáo

 • Report hàng tuần

Dưới 30tr

20% / Ngân sách

 • Phân tích thị trường

 • Lên kế hoạch quảng cáo

 • Tối ưu quảng cáo

 • Report hàng tuần

Dưới 50tr

15% / Ngân sách

 • Phân tích thị trường

 • Lên kế hoạch quảng cáo

 • Tối ưu quảng cáo

 • Report hàng tuần

Từ 50tr

12% / Ngân sách

 • Phân tích thị trường

 • Lên kế hoạch quảng cáo

 • Tối ưu quảng cáo

 • Report hàng tuần