SmartSheet – Giải pháp đột phá trong công tác điều hành.

Các Nhà quản trị biết rằng khi họ sử dụng Smartsheet để giải quyết được các vấn đề lớn trong điều hành doanh nghiệp. Trên thực tế, 37% những người Chúng tôi đã khảo sát báo cáo rằng họ đạt được những cơ hội và thành tích trong điều hành khi có Smartsheet.

  1. Giám đốc điều hành chỉ cần tập trung vào giá trị kinh doanh là chính

Giám đốc điều hành luôn quan tâm đến kết quả kinh doanh; họ hay lo lắng vào những công việc sự vụ hàng ngày, chẳng hạn như quy trình làm việc sao cho tự động hóa, kiểm soát quản lý dự án sao cho hiệu quả, và những thông tin cần thiết để giúp họ ra quyết định nhanh hơn.

Và SmartSheet sẽ làm được điều đó, khi chi làm cho họ yên tâm bởi những số liệu, thông tin thực tế trực tiếp từ những nhân viên cấp thấp nhất được tổng hợp thể hiện hàng ngày, hàng giờ cho họ ra quyết định khi cần thiết. Quan trọng nhất là họ cần những điều đó để thúc đẩy giá trị kinh doanh của doanh nghiệp họ đang điều hành.

  1. Nhanh chóng & hiển thị giá trị ngay lập tức

Bạn cần thông tin, thì họp. Bạn cần số liệu, thì họp. Bạn cần triển khai công việc, cũng họp. Thay vì phải bỏ thời gian vô ít vào những cuộc họp, thì bạn sẽ trực tiếp đến các bộ phận, nhà xưởng, dự án để xử lý vấn đề đang hiện ra trên bảng thông tin mà bạn thấy được hàng ngày, giờ. Đó là SmartSheet, công cụ cục mạnh cho bạn điều hành.

Smartsheet bằng cách thiết lập hiển thị giá trị ngay lập tức của nền tảng điều hành.

Với các giám đốc điều hành, bạn có năm phút. Họ cần thấy giá trị ngay lập tức.

Một người vận động Smartsheet.

  1. Thông tin nhanh từ các chiến dịch nâng cao giá trị lợi nhuận

Một cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp là điều quan trọng nhất

Để điều hành tổ chức của họ một cách hiệu quả, các giám đốc điều hành cần có cái nhìn toàn diện về các tổ chức của họ dưới dạng dữ liệu tổng hợp, thời gian thực. SmartSheet sẽ hiển thị cho giám đốc điều hành biết và có thể cải thiện khả năng hiển thị với tính minh bạch trong toàn tổ chức của bạn, không cần phải bỏ thời gian để tìm chứng minh giá trị số liệu đó.

Người điều phối chiến dịch hay dự án đã sử dụng Smartsheet để xây dựng lịch tiếp thị, tích hợp cho các bộ phận chiến lược và họ có thể nhìn thấy tất cả các quy trình công việc này. Thông tin chiến dịch hay dự án từ hệ thống được thiết lập trên SmartSheet sẽ làm cho tập thể lãnh đạo hiểu rõ hơn về bức tranh lớn trong tổ chức của họ.

Nhiều nhà quản trị điều hành đang vật lộn với những phần mềm, ứng dụng…, mà gặp phải nhiều khó khăn khi hạn chế không thể điều chỉnh được theo mong muốn, hoặc phải cần đến IT can thiệp. SmartShet tùy biến, nhanh chóng cho bạn am hiểu các hoạt động thân thiện của nó để bạn có thể thiết lập mà không cần đến IT.

Chúng tôi có cuộc khảo sát, được thông tin thực tế tại một doanh nghiệp xây dựng sử dụng SmartSheet điều hành, rằng: Khi Chủ đầu tư gặp khó khăn sẽ chậm thanh toán AB. Ngay tức khắc họ biết được cân đối tài chính thu và chi, không chỉ tính đc giá trị vật tư thiết bị đưa vào công trình và còn có đc chi phí thực đã đưa vào thi công cấu thành hạng mục sẽ được thanh toán.

Và họ đã đưa ra một quyết định, chọn điểm dừng cho hạng mục tốt nhất, ngừng ngày thi công để tánh thiệt hại khi rủi ro xảy ra.

  1. Tìm cơ hội trong thất bại

Khi các giải pháp và hệ thống của bạn bị hỏng, rối mù, các nhà điều hành luôn nghĩ đến giải cứu với một giải pháp thay thế tốt hơn. Trong trường hợp, một người điều hành đã cho chúng tôi biết “CEO của anh ta đã cố gắng thực hiện một giải pháp cải tổ mà phải tốn thêm chi phí nữa mà không ai chấp nhận”.

Không có ai chắc chắn tuyên bố rằng những giải pháp họ đưa ra là đảm bảo thành công khi doanh nghiệp đang thất bại. CEO là người bị đổ lỗi cho làm ra thất bại và cần có trách nhiệm trong việc này. SmartSheet cũng không đưa ra lời chắc chắn khi hệ thống của bạn trong tình trạng thất bại khi đưa SmartSheet vào áp dụng. Nhưng trong tình trạng này SmartSheet có thể chứng minh là giải pháp tốt nhất để giúp CEO nắm được lại toàn bộ hệ thống để giảm thiểu thiệt hại, từng bước đưa doanh nghiệp vượt qua, cùng với một hệ thống được sắp xếp lại chuyên nghiệp hơn.

Họ đã tổ chức lại, yêu cầu sử dụng giải pháp này chỉ không đầy 10 phút bởi cho thấy cách Smartsheet có giao diện dễ sử dụng và làm nền tảng cho những ý tưởng, những quyết định, hoặc thử nghiệm giải pháp mới đưa doanh nghiệp thoát ra trong thời kỳ trì trệ. Các giải pháp mới được đánh giá hiệu quả tức thì, tiếp tục hay ngừng lại mà CEO có thể ra quyết định nhanh chóng.