Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền:

Boostup hoàn trả lại tiền khách hàng đã thanh toán theo hợp đồng chậm nhất 1 tuần nếu không chuyển giao phần mềm hoặc không chuyển giao các kết quả dịch vụ đúng cam kết.

Chính sách đổi trả sản phẩm:

Nếu khách hàng muốn đổi sản phẩm thì liên hệ với nhân viên kĩ thuật của Boostup để chỉnh sửa theo số lần đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Với điều kiện không ảnh hưởng đến giá cả đã ký kết, những sản phẩm khách hàng được quyền thay đổi bao gồm: banner, giao diện website, menu, nội dung.

Trường hợp những yêu cầu của khách hàng làm thay đổi giá cả, Boostup sẽ cùng thương lượng giải quyết.