ZSNES

Giới thiệu ZSNES – Chương trình giả lập Super Nintendo

Dung lượng ROM file vì thế cũng không lớn, thường từ 1MB đến 5MB (khoảng 1-3 đĩa mềm cho một game). ZSNES có thể coi là trình giả lập xuất sắc cho hệ thống này.
Với giả lập ZSNES, bạn có thể chơi hàng loạt game Super Nintendo như Earthbound, Megaman X3, Final Fantasy 4, Super Mario Kart, Castlevania, Star Ocean, Street Fighter 2, Tales of Phantasia…

Tính năng chính của chương trình  ZSNES

  • Bộ hướng dẫn 65816 hoàn chỉnh
  • Hỗ trợ SRAM, LoROM, HiROM, SlowROM, FastROM, DMA
  • Ngắt HIRQ, VIRQ, NMI
  • Hỗ trợ một vài định dạng file SNES (SMC, SFC, SWC, FIG, MGD, MGH, UFO, bin, GD3, GD7, DX2, USA, EUR, JAP, AUS, ST, BS, 048, 058, 078)
  • Hỗ trợ xen kẽ định dạng (ngoại trừ game SuperFX)
  • Hỗ trợ hệ PAL/NTSC

Yêu cầu hệ thống

  • CPU Pentium II (hoặc tương đương) 233MHz
  • Tối thiểu 32MB RAM