Uninstall Tool

 Uninstall Tool v3.5.8 (build 5620) Full Version – Cập nhật mới nhất đã tích hợp sẵn bản quyền. Là một trong nhưng chương trình gỡ cài đặt ứng dụng hàng đầu trên thế giới.

 Tính năng:
☞ Gỡ bỏ hàng loạt, tận gốc phần mềm không mong muốn bằng cách loại bỏ tập tin còn sót lại trong hệ thống và Registry.
☞ Tìm, thêm hoặc xóa các phần mềm tự động chạy khi Windows khởi động.
☞ Gỡ cài đặt các ứng dụng cứng đầu không thể gỡ bằng trình gỡ cài đặt mặc định.
☞ Gỡ bỏ vĩnh viễn các ứng dụng hệ thống mặc định trên Windows 10 (Windows Store)
☞ Khi một ứng dụng có trình gỡ cài đặt bị thiếu hoặc bị hỏng, Có thể dễ dàng gỡ bỏ bằng chế độ gỡ cài đặt bắt buộc.
☞ Cài đặt ứng dụng theo dõi thời gian thực. Xem và ghi lại các tệp/Registry được tạo ra.
☞ Chạy phần mềm từ một ổ USB trên nhiều máy tính cá nhân. (Cần tạo bản Portable).

? Link trên bao gồm bản Cài đặt và bản Portable (chạy ngay không cần cài đặt – Tải về giải nén và đọc hướng dẫn)
===========
© by punsh |
#HQCNTH