Tiện ích Vi Emoji – emoticons chat độc đáo cho Facebook

Tiện ích Vi Emoji – emoticons chat độc đáo cho Facebook

Vi Emoji là tiện ích cài đặt trên Chrome/ Cốc Cốc và Firefox để làm đẹp cho các tin nhắn tin nhắn, bài đăng hoặc bình luận trong Facebook. Tiện ích Vi Emoji bao gồm nhiều emoticons icons độc đáo, các tin nhắn xếp hình đẹp mắt và các hiệu ứng chữ viết phong phú giúp cho bài viết hoặc tin nhắn của bạn trở nên ấn tượng với bạn bè.

Cài đặt tiện ích cho Chrome, Cốc Cốc và Firefox tại đây:

-Với Chrome và Cốc Cốc: https://chrome.google.com/webstore/detail/vi-emoji/codcefmkfcbdcmacmhjmgelbdipbggfm

-Với FireFox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/vi-emoji/

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tiện ích Vi Emoji :

Đối với Chrome và Cốc cốc

Truy cập vào địa chỉ trên và chọn Thêm vào Chrome

Tiện ích Vi Emoji - emoticons chat độc đáo cho Facebook

Chọn Thêm để thêm tiện ích vào máy

Tiện ích Vi Emoji - emoticons chat độc đáo cho Facebook

Biểu tưởng tiện ích Vi Emoji đã được thêm vào bên phải thanh địa chỉ. Các bạn có thể nhấn vào đó để xem hướng dẫn sử dụng.

Tiện ích Vi Emoji - emoticons chat độc đáo cho Facebook

Để sử dụng tiện ích Vi Emoji khi đang chat hoặc comment thì bạn nhấn nút F2 trên bàn phím. Một cửa sổ xuất hiện.

Tiện ích Vi Emoji - emoticons chat độc đáo cho Facebook

Bạn có 3 lựa chọn để sử dụng đó là thêm icon, hiệu ứng cho chữ hoặc sử dụng các tin nhắn xếp hình.

Icons

Tiện ích Vi Emoji - emoticons chat độc đáo cho Facebook

 

Hiệu ứng cho chữ

Tiện ích Vi Emoji - emoticons chat độc đáo cho Facebook

 

Tin nhắn xếp hình.

Tiện ích Vi Emoji - emoticons chat độc đáo cho Facebook

 

Mình đã test thử một vài tin nhắn.

Tiện ích Vi Emoji - emoticons chat độc đáo cho Facebook

Đối với Firefox các bạn làm tương tự.

Chúc các bạn thành công!