[Source Code] Mobile Game Quyền Khuynh Tam Quốc

Bản Việt : Liên Quân 3Q
Bản Anh : Three Kingdoms: Massive War

Download : https://drive.google.com/file/d/1Ji3…l3iPksHVb/view
Pass unrar : tuan565
MySQL : root/1234

Hướng dẫn cài đặt server game Quyền Khuynh Tam Quốc Mobile
1. Giải nén trực tiếp ổ D (đường dẫn D:QuyenKhuynhTamQuoc)
2. Đặt IP tĩnh cho card mạng bất kỳ thành 192.168.1.191
3. Chạy server chạy lần lượt 1-6
4. File APK sử dụng giả lập Android bất kỳ để chạy
5. Tắt server chạy Stop.bat .

Hướng dẫn config IP nếu muốn đem online và bản cho IOS : http://www.iopq.net/forum.php?mod=vi…E3%C8%FD%B9%FA

Hướng dẫn việt hóa :

Bước 1 : Vào đường dẫn xả nén Server
wwwroot/701/1.9.0.5_2018-06-21_22_48_59.rar
Xả nén chép toàn bộ files trong đó vào bộ cài Apk CN theo đúng thư mục

Bước 2 : Login MySQL
qqsg_list => version_info
Xóa đi vid số 24 . sửa lại số thứ tự

Bước 3 :
Download bản Việt Hóa : https://drive.google.com/file/d/1ao4…KI1tnkdLoQj6qM

Mở bản Việt Hóa lên = winrar rồi vào đường dẫn sau
assetsDataTranslate
Copy toàn bộ files trong đó chép đè lên theo đúng đường dẫn trên bộ cài Apk gốc bản CN . Signed Ạpk
Vào game và hưởng thụ .

88650031956 2201951629882

Sign bằng Advanced ApkTool .
Nếu chơi trên máy đã root thì khỏi sign , chép vào cài thẳng .

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lỗi Font Thì phải làm sao mới hết :

819Untitled

Trong folder Font của APK . Tìm đến và thay lại font mà bạn muốn .
Ví dụ : Download cái font Tahoma ( google ) về , rename lại giống với tên font trong APK , rồi chép đè vào