Mu Offline Season 6.3 đầy đủ chức năng

Download:

Client: Client
Server: Download Server File

Hướng dẫn:

Mình dùng VMware PRO 12. Các bạn tải VMware Pro kèm license tại đây: VMware 12 PRO
Giải nén 2 file trên, mở máy ảo trong folder Server Exteam
Mình dùng VMware
-Memory (set nhiều hơn hay ít hơn cũng dc, nhiều thì chạy nhanh thôi)
-Processors (cũng như Memory set nhiều hơn hay ít hơn cũng dc)
-Network adapter chọn Custom (VMnet1)
Tiếp theo vào Edit -> Virtual network editor -> Change Setting -> Chọn VMnet1 -> chỉnh Subnet IP 192.168.1.0 -> OK

Screenshot 3
Chọn Power on this virtual machine để vào máy ảo -> I move it

Chạy Server:

File Startup đang lỗi mình sẽ sửa sau, các bạn chạy lần lượt:

  1. Data Server 1
  2. Data Server 2
  3. eXConnectServer
  4. eXMultiServer
  5. GameServer

Ra ngoài vào [MU Primal] (Client lúc nảy giải nén) mở Main.exe để vào game
Làm giống mình là được r đừng làm gì thêm (làm giống r mà connect không được thì khởi động lại máy thật rồi thử lại)

1 zpsceqo1hcb

Screen06 29 20 39 0002 zps8k1z7lso

3 zpsufq9onkq

Để tạo account và thêm đồ, các bạn dùng mumaker có sẵn trong máy ảo để add nha.