Microsoft Visual C++

Giới thiệu Microsoft Visual C++ – Phần mềm lập trình C++

Microsoft Visual C++ là một sản phẩm Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho ngôn ngữ lập trình C, C+, C++ của Microsoft. Nó có công cụ cho việc phát triển và sửa lỗi nguồn cho Microsoft Api, Microsoft .NET Framework và DirextX API.

Kết quả hình ảnh cho Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++ 2018 bao gồm 1 chuỗi thư viện để lập trình viên phát triển phần mềm bằng ngôn ngữ C++ trên máy tính. Phiên bản 2018 gồm đầy đủ các thành phần để lập trình trong môi trường C++ đến bản 2010. Các chương trình lập trình được tạo sau 2010 vẫn có thể làm việc với Visual C++ 2018.