Instagram mod : tải ảnh, video

Thông Tin Về Ứng Dụng:

× Đc phép tải ảnh, video, stories, video IGTV
× Ẩn xem stories, ghi âm, livestream
× Không ĐỌC TIN NHẮN (Khi bạn bật, dù bạn có xem tin nhắn vẫn ko có đánh dấu đã xem ✓ Trừ khi bạn reply tin nhắn)
× Đăng lại bất kỳ stories nào cho bạn trong stories (ngay cả khi người dùng đã cấm họ đăng lại)
× Tua lại video
× Và còn nhiều tính năng khác.

img 5cf506b1dff59
Instagram là một cách đơn giản để ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc trên thế giới. Theo dõi bạn bè và gia

Lưu ý: bản này đã clone ko cần tắt face nhưng ko login đc qua face tức là nếu ko đn đc thì
tắt Facebook và mess trước khi đăng nhập vì nó là app mod ( đn bằng acc face như lúc đn face ấy)