Folder Access Pro

Giới thiệu Folder Access Pro – Phần mềm khóa File và thư mục

Folder Access là công cụ giúp bạn khóa các tập tin và thư mục nhạy cảm. Một khi tập tin hay thư mục đã bị khóa bởi Folder Access, bạn không có cách nào để truy cập vào bên trong hay xem nội dung của nó, mọi thao tác lên tập tin hay thư mục đó đều cần đến mật khẩu được gán khi cài đặt Folder Access.

Kết quả hình ảnh cho Folder Access Pro

Phần mềm Folder Access là một biện pháp bảo vệ an toàn trước mọi hình thức muốn hủy xóa tài liệu, đánh cắp tài liệu của bạn trước sự tấn công viruts. Bạn có thể sử dụng phần mềm bằng cách kéo thả thư mục cần bảo vệ vào chương trình, tối đa 4 thư mục. Phần mềm phiên bản này miễn phí cho phép tối đa 4 thư mục, bạn có thể bỏ tiền để bảo vệ thêm nhiều thư mục của bạn nhé.