bộ cài Windows 7-8.1 X86 X64 8in1

Download bộ cài đặt Windows 7-8.1 X86 X64 8in1 2015- Bản AIO đầy đủ nhất.

Bạn muốn một bộ cài windows đầy đủ nhất bao gồm tất cả các phiên bản windows 7 và windows 8 để dễ dàng tích hợp vào USB phòng khi máy của mình hoặc của người thân bị lỗi thì dễ dàng cài đặt. Thì bạn hãy sử dụng bộ cài đặt Windows 7-8.1 X86 X64 8in1 2015- Bản AIO đầy đủ nhất này.

Bộ cài bao gồm:

* 32bit
* Windows 7 Professional
* Windows 7 Enterprise
* Windows 8.1 Pro
* Windows 8.1 Enterprise
* 64bit
* Windows 7 Professional
* Windows 7 Enterprise
* Windows 8.1 Pro
* Windows 8.1 Enterprise

Thông tin bộ cài:

* File: W781.X86.X64.ESD.en-US.Jun2015.iso

* Sources Win7 32bit: X17-59463 & dvd 677710
* Sources Win7 64bit: X17-59465 & dvd-677651

* Sources Win81 32bit: dvd 6050918 & 6050710
* Sources Win81 64bit: dvd 6050880 & 6054382

* Size: 8,49GB
* Format: Bootable ISO

* CRC32: af3265a0
* MD5: 442b5b0174343ca61524c7a98d7daa2d
* SHA-1: 37dd935abff3171bc9c48e420ddc8f8ef1ae5aa3

* Language: en-US [ English – USA ]

image

img 5ce7a236f0dba

img 5ce7a237495f9

 

Link download bộ cài Windows 7-8.1 X86 X64 8in1 2015 – Bản AIO đầy đủ nhất:

http://www.fshare.vn/file/B1YG3TK5QZH6[

Hướng dẫn cài đặt:

Bạn có thể tích hợp bộ cài đặt này vào USB bằng phần mềm Windows USB/DVD Download Tool

Chúc các bạn thành công!