Đồ án môn học chi tiết máy

Đồ án môn học chi tiết máy

là một môn học rất cần thiết cho sinh viên nghành cơ khí nói chung để giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ cơ khí, chế tạo máy.