[Chuyên mục]Giải phóng dung lượng ổ C windows

Hướng dẫn di chuyển Temporary Folders sang Ổ cứng, phân vùng khác.

Sử dụng Windows lâu ngày cộng với việc thường xuyên cài đặt, sử dụng các phần mềm sẽ dẫn đến việc ổ C (Phân vùng Hệ điều hành) bị full, với những người sử dụng riêng ổ SSD với dung lượng thấp <100gb sẽ là một vấn đề khá đau đầu.

Thư mục bộ nhớ tạm thời Temp (%USERPROFILE%/Appdata/Local/Temp) rất nhanh đầy

temp folder

do dữ liệu phần mềm sinh ra sẽ được lưu tại đây. Sau đây mình xin hướng dẫn cách chuyển thư mục này sang ổ cứng, phân vùng khác.

Ngoài màn hình chính nhấn nút windows nhập “system” và nhấn Enter:

temp folder2

Sau đó chọn Advanced system settings:

mtf 2

trong cửa sổ System Properties, chọn Advanced tab, sau đó nhấp vào nút “Environmental Variables” :

system properties

Trong cửa sổ Environmental Variables sẽ hiển thị các biến môi trường của người dùng. Tùy vào máy tính của bạn có bao nhiêu người dùng, mỗi người dùng sẽ có một đường dẫn khác nhau. bạn chọn biến TEMP và click vào Edit

path

 

Lúc này các bạn có thể sửa đường dẫn tới một thư mục đã được tạo sẵn hoặc nhấn vào Browse Directory… để chọn đường dẫn mới cho thư mục Temp.

path2