Phần mềm smartsheet

Quản lý hệ thống tổ chức, doanh nghiệp
Quản lý dự án trở nên đơn giản hơn!

30%

Tối ưu chi phí nhân sự tối đa

90%

Điều hành trên SmartSheet

Công cụ
Thân thiện

Giải pháp
Ưu việt

Quản trị
Mạnh mẽ

Chuyển giao
Nhanh chóng

Giải pháp chuyển đổi số từ công nghệ tiên tiến với chi phí thấp.

Tại sao thời điểm đặc biệt này doanh nghiệp bạn không tận dụng công nghệ và thúc đẩy sự đổi mới. Theo bản năng, các nhà lãnh đạo biết rằng nếu họ có thể cắt giảm 10% nhân viên và thay đổi tích cực hơn vào công việc, thì doanh nghiệp của họ sẽ gặt hái được những lợi ích to lớn.

  • Giao diện thân thiện, triển khai nhanh.

  • Quản lý điều phối nhiều chi nhánh.

  • Công nghệ toàn cầu, chi phí thấp.

Quản trị dự án

Đã có hơn 50.000 khách hàng Smartsheet đang sử dụng công nghệ để cung cấp cho nhân viên của họ khả năng hành động vào lúc này, tạo quy trình làm việc tùy chỉnh và phát triển các quy trình mới nhằm thúc đẩy tác động kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh.

Chiến dịch Truyền thông

Đây là một thời điểm của sự thay đổi to lớn. Để theo kịp, các tổ chức phải liên tục tìm cách để không chỉ hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn mà còn cải tiến các quy trình làm việc theo cách cho phép chúng hoạt động hiệu quả hơn và hiệu quả hơn về lâu dài.

Hành chính Nhân sự

Điều này đã cho phép công ty tối ưu hóa nguồn lực, tạo ra các nhóm đa dạng và hòa nhập hơn, đồng thời xây dựng chiến lược thu hút nhân tài phù hợp với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp và tham vọng của nhân viên.

Quản lý Mục tiêu

Khi các nhà lãnh đạo hoàn thiện các kế hoạch chiến lược cho năm mới, họ phải dành thời gian để đảm bảo tổ chức của họ có cấu trúc và công nghệ phù hợp để thành công trong thế giới đang biến đổi nhanh chóng ngày nay.

Chuyên gia
SmartSheet

Điều quan trọng là cần thay đổi cách làm kinh nghiệm bằng tư duy trên giải pháp công nghệ để đạt mục tiêu mong muốn.

Huỳnh Chí Thiện